Husregler for møte-/selskapslokalet i klubbhuset 


Leiers ansvar: 

 • All røyking i klubbhuset er ulovlig. 
 • Overtakelse av lokalet etter avtale. 
 • Leietaker skal være tilstede på leiedagen. 
 • Vask og rengjøring av alt utstyr skal plasseres tilbake i skap og skuffer. 
 • Glass og bestikk må tørkes med håndkle. 
 • Kjøkken og toalett må ryddes. 
 • Eget utstyr bes tatt med. 
 • Stoler og bord bes løftet tilbake på plass. Unngå å dra noe over gulvet. 
 • Se over møblene at disse er rene og i orden. 
 • All musikk må være slutt senest kl 01.30. 
 • Lokalet må være forlatt senest kl 02.00. 
 • Lokalet skal være ryddet når man går. Kan avtales rydding neste morgen dersom lokalet er ledig. 
 • Eventuelle skader på inventar eller bygning, må økonomisk dekkes av leietaker. 
 • Dersom lokalet blir forlatt uryddet, vil det bli fakturert med kr 500,- pr time som medgår for ekstra opprydding. 
 • Boss bes fjernet og deponert på anvist plass. 
 • Påse at vinduer og dører er mest mulig lukket under den del av arrangementet hvor musikken spiller. 
 • Unngå å benytte døren mot banen under den delen av arrangementet hvor musikken spiller. 
 • Røkere bes benytte døren ut mot Johan Berentsensvei (dvs hoveddøren). 
 • Vær vennlig å minne gjestene på å ta hensyn til naboene når de forlater klubbhuset, slik at dette går rolig for seg. 
 • Avbestilling av helgearrangement (fredag, lørdag eller søndag)
  kr 500,- ved avbestilling 14 dager før arrangementet
  kr 1000,- ved avbestilling 1 uke før arrangementet

Uleiers ansvar: 

 • Gi informasjon om bruk av lokalet. 
 • Demonstrere bruk av kjøkkenmaskiner, alarm etc. 
 • Vaske gulv etter arrangementet. 


Spørsmål kan rettes til:

 • Marianne T Heier - mobil 924 39 940
 • Else Ellingsen -  mobil: 908 58 525


Lykke til med arrangementet og takk for hjelpen med å holde klubbhuset vårt i god stand!! 

Laksevåg Turn- og Idrettslag