KONTINGENT 2021:


7- 12 år : Kroner 1300,- p.r år

13 år og eldre: Kroner 1600,- pr. år

Medlemmer som kun ønsker å trene: Kroner 1000,- pr.år

Støttemedlemmer : kroner 200 pr. år


Kontingenten innbetales til konto nr. : 9521 05 57742

Forfall: 15. februar

NB! Innbetalingen kan deles i to .Forfall blir da vår: 15- februar og høst 1.september


I tillegg må alle utøvere løse lisens fra det året de fyller 13 år. Lisensen inkluderer en veldig god forsikring.

For å løse lisens gå inn på friidrett.no - lisens


https://mosjon.friidrett.no/lisens2020#init