LISENS:

Alle utøvere må løse lisens fra det året de fyller 13 år. Lisensen inkluderer en veldig god forsikring.

For å løse lisens gå inn på friidrett.no - lisens


https://mosjon.friidrett.no/lisens2020#init