Kontingenter for Fotballgruppen


Aldersbestemt    6-9 år                                                kr.        600,- pr .år

Aktiv senior ( A-lag )                                                    kr.       2000,- pr, år            

Aktiv senior ( old boys )                                               kr.       1600,- pr. år

Aktiv veteran                                                                kr.         500,- pr. år

Øvrige medlemmer                                                      kr.         400,- pr. år