Turn Inn

Turngruppen i LTI har en Foreldregruppe som består av foreldre til alle gymnaster som deltar i konkurranser innenfor apparatturn og troppsgymnastikk. Foreldrelagets oppgave er å få inn penger som går til den daglige driften av konkurransepartiene. Pengene som kommer inn via Foreldrelaget dekker en del av Turngruppen sine utgifter til startkontingenter, utstyr og reiseutgifter ved konkurranser.

Foreldrelagets aktiviteter består hovedsakelig av drift av kafeteriaen i Laksevåg Idrettshall (Turn-Inn) i forbindelse med trening mandager og torsdager, og ved oppvisninger i mai og desember. Foreldrelaget er også ansvarlig for salg ved konkurranser enten de foregår i Laksevåg Idrettshall eller f.eks. i Turnkassen (hvor alle konkurransene i apparatturn foregår).

Foreldre til konkurransegymnaster må forvente å bli innkalt til vakt i Turn-Inn en kveld pr. halvår. Vaktlister blir sendt til alle på e-post, eller i Spond.