Krav til politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.

Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Politiattest blir sendt til din hjemmeadresse og må tas med på trening for å vises til
Turn:         Anne Birthe Bø eller Gyrid Johnsen
Friidrett:    Ragnfrid Llano eller Gyrid Johnsen


Dersom du er over 18 år kan du søke elektronisk
Her finner du link til ”oppskrift” og elektronisk søknad.
Som vedlegg til søknaden om politiattest trenger du en bekreftelse fra Laksevåg Turn- og Idrettslag på at du skal være trener.
Bekreftelsen fra Laksevåg Turn- og Idrettslag må fylles ut med navn og fødselsnummer.
Bekreftelsen må scannes slik at du kan legge den inn i den elektroniske søknaden.


Dersom du er under 18 år eller av andre grunner ikke kan søke elektronisk
Søknadsskjema finner du her.
Øverst i søknadsskjemaet må du sette «Politimesteren i Østfinnmark politidistrikt» som mottaker av søknaden.
Som vedlegg til søknaden om politiattest trenger du en bekreftelse fra Laksevåg Turn- og Idrettslag på at du skal være trener.
Bekreftelsen fra Laksevåg Turn- og Idrettslag må fylles ut med navn og fødselsnummer.
Utfylt søknad skrives ut og sendes sammen med bekreftelse fra idrettslaget og kopi av legitimasjon til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø