Husregler for møte-/selskapslokalet i klubbhuset 


Leiers ansvar: 

Generelt

 • Overtakelse av lokalet etter avtale.
 • Leietaker skal være til stede på leiedagen.
 • Det kan avtales rydding neste dag dersom lokalet er ledig.
 • Avbestilling av helgearrangementer (fredag, lørdag eller søndag).
  kr 500,- ved avbestilling 14 dager før arrangementet.
  kr 1000,- ved avbestilling 1 uke før arrangementet.
 • Dersom lokalet er i en slik forfatning at det må foretas ekstra rengjøring/rydding vil leietaker bli fakturer med kr 750,- pr ekstra time.
 • Eventuelle skader på inventar eller bygning, må økonomisk dekkes av leietaker.

Under arrangementet

 • Det må ikke benyttes glitter som fester seg til gulvet (det kan føre til at det må foretas ekstra vask – se info over).
 • Dersom det søles mye på gulvet i løpet av kvelden må dette tørkes opp. Dere finner våtmopp på herretoalettet.
 • All røyking i klubbhuset er ulovlig.
 • Røkere bes benytte døren ut mot Johan Berentsensvei (dvs hoveddøren).
 • Påse at vinduer og dører er mest mulig lukket under den del av arrangementet hvor det spilles musikken. Unngå å åpne døren mot banen.
 • All musikk må være slutt senest kl 01.30.
 • Lokalet må være forlatt senest kl 02.00.
 • Vær vennlig å minne gjestene på å ta hensyn til naboene når de forlater klubbhuset, slik at dette går rolig for seg.

Etter arrangementet

 • Alt utstyr skal vasket etter bruk. Glass og bestikk må tørkes med håndkle.
 • Alt utstyr skal plasseres tilbake i skap og skuffer.
 • Kjøkken og toalett må ryddes.
 • Bord skal vaskes før stolene settes opp igjen på bordet.
 • Møblene skal settes på plass slik de stod når dere ankom lokalet. Stolene skal settes opp på bordene. 
 • Unngå å dra noe over gulvet.
 • Se over møblene at disse er rene og i orden.
 • Det skal være ryddet når man forlater lokalet.
 • Boss skal sorteres. Restavfall skal legges i søppelspann som står på anvist plass. Husk å låse søppelspannet.
 • Annet boss (eks, flasker, bokser og kartonger) skal tas med og kastes andre steder.
 • Eget utstyr bes tatt med.

Uleiers ansvar: 

 • Gi informasjon om bruk av lokalet.
 • Demonstrere bruk av kjøkkenmaskiner, alarm, takvifte etc.
 • Vaske gulv  etter arrangementet.


Spørsmål kan rettes til:

 • Marianne Tepstad Heier - mobil 924 39 940


Lykke til med arrangementet og takk for hjelpen med å holde klubbhuset vårt i god stand!! 

Laksevåg Turn- og Idrettslag