Velkommen til oss i Laksevåg Turn- og Idrettslag, Turngruppen.

Turngruppen har litt over 800 medlemmer som fordeler seg på aldersgruppen fra 3 år til ca 90 år. 

Det meste av treningen foregår i Laksevåg Idrettshall mandager og torsdager (kl 15.30-21.00). I tillegg har noen av våre konkurransepartier trening om tirsdagene. Vi har også treningen i Turnkassen (vis à vis Bergenshallen). Her trener apparatturn jenter og gutter og troppsgymnastikk.

Vi legger vekt på å ha gode instruktører. Disse gjennomfører med jevne mellomrom kurs for å videreutvikle seg. Instruktørene våre blir også benyttet som kurslærere ved kurs for andre lag i både Turnkretsen i Vestland og andre kretser i landet. De mest erfarne instruktørene får også oppdrag med å lage oppvisningsprogram for turnstevner på krets- og landsplan.

Vi legger videre stor vekt på det sosiale. Blant annet har vi vår egen lille kafeteria ”Turn Inn” som vi driver i Laksevåg Idrettshall på treningskveldene mandager og torsdager. Her kan foreldrene til de yngste barna nyte sin kaffe og svele i ro og fred mens ungene er inne og trener. Dette fører videre til at foreldrene knytter sosiale kontakter med hverandre. Her kan også de voksne medlemmene sette seg ned og ta en prat før eller etter treningen.

Selv om vi er et ”gammelt” idrettslag er vi en ung og aktiv Turngruppe. LTI kjennetegnes ved trivsel og et godt miljø blant utøvere, trenere og foreldre (foresatte).


Info om partiene

Vi har aktiviteter innen:

Gymlek3-4 år, 4-5 år og 5-6 år
Idrettens Grunnstige jenter og gutter 1.-2. klasse og 3.-4. klasse 

Turn 5-7 klasse og Turn 8-10 klasse


GymX – damer og herrer
Herre trim
Stevneprogrampartier for damer og herrer og mix-parti


Konkurransepartier innen:

Apparatturn jenter og gutter

Troppsgymnastikk


Barn

GYMLEK OG IDRETTENS GRUNNSTIGE

Våre barnepartier gir barna en allsidig bevegelseserfaring i et trygt miljø. Aktivitetene er tilpasset barnets naturlige vekst og utvikling, med naturlige mål for den psykiske, fysiske og sosiale utvikling. Vi trener etter Norges Gymnastikk- og Turnforbund sine aktivitetstilbud.

De tre yngste partiene er delt inn i Gymlek 3-4 år, 4-5 år og 5-6 år.

Idrettens grunnstige er et tilbud til skolebarn. Partiene er delt i1-2 klasse og 3-4 klasse.

Informasjon om nasjonale bestemmelser og retningslinjer for barn finner dere her. I tillegg har Norges Gymnastikk- og Turnforbund lagt ut annen viktig informasjon. Dette finner du her.

Treningstider for disse partiene finner du under Treningstider.


Ungdom

BARN/UNGDOM 10-18 ÅR

Vi har partier både for de som ønsker å drive med gymnastikk bare for å ha det gøy og til barn og ungdom som ønsker å drive med konkurranseaktiviteter innen:

  • Troppsgymnastikk (trampett, tumbling og frittstående)
  • Apparatturn jenter og gutter

Turn 5-7 klasse og Turn 8-10 klasse jenter og gutter er en videreføring av Idrettens Grunnstige, hvor barna får en generell innføring i alle gymnastikk- og turnaktivitetene. Instruktørene bruker bl.a. Norges Gymnastikk- og Turnforbunds aktivitetstilbud SALTO.

Treningstider for disse partiene finner du under Treningstider.


Voksne

Vi ønsker å gi et allsidig og godt treningstilbud til alle våre voksne medlemmer, og tilbyr derfor et variert utvalg timer som vil passe for ulike behov; fra lettere partier uten hopping og løping til litt hardere timer for de som ønsker det. Vi har også timer med varierte opplegg, hvor aktivitetene vil variere mye fra gang til gang. Felles for alle timene er at det drives trening til musikk, og at alle timene inneholder oppvarming, kondisjons- og styrketrening og uttøying. Det som er ulikt er typen opplegg, intensiteten og vanskegraden på aktivitetene.

GymX damer mandag
Trenere:  Helga Iren Nessen og Eli Skiftesvik
Dette er timen for deg som vil ha allsidig og variert styrke- og kondisjonstrening. Her vil du få prøve aerobic, step, sirkeltrening og ulike typer intervalltrening. Trinnkombinasjonene er middels vanskelige, og intensiteten er middels høy (timen inneholder noe løping og/eller hopp). Timen passer for deg som har trent litt før.

GymX damer torsdag
Trener: Tonje Skiftesvik og Amalie Moe
Dette er timen for deg som vil ha allsidig og variert styrke- og kondisjonstrening. Her vil du få prøve aerobic, step, sirkeltrening og ulike typer intervalltrening. Trinnkombinasjonene er middels vanskelige, og intensiteten er middels høy (timen inneholder noe løping og/eller hopp). Timen passer for deg som har trent litt før.


I tillegg har vi trening av program for de som ønsker på delta på turnstevner:

Programtrening Team Non Stop
Trener:Tone Sanne
Team Non Stop er en oppvisningstropp, som deltar på turnstevner i inn og utland. Troppen består av både kvinner og menn. Troppen trenger nye medlemmer, det er bare å møte opp.

Programtrening Herre veteraner
Trener: Linda Michalsen
Deltakerne på partiet trener for å delta på krets-, vestland- og landsturnstevener.

Treningstider for disse partiene finner du under Treningstider.

https://gymogturn.no/grener-og-aktiviteter/for-voksne/oppvisningsgymnastikk/


Konkurranse

Vi har konkurranseaktiviteter innen følgende aktiviteter:

  • Apparatturn jenter og gutter
  • Troppsgymnastikk (trampett, tumbling og frittstående)

APPARATTURN er en krevende idrett. Det kreves en unik kombinasjon av styrke, fleksibilitet, utholdenhet, dristighet og artisteri. Gymnastene trener fra 2-6 dager i uken (i Turnkassen på Slettebakken) med hovedvekt på apparattrening, men styrke, bevegelighet og utholdenhet er også vesentlig. Det kreves stor grad av treningsiver, motivasjon og innsats på hver trening og i konkurranse. Gymnastene er med på konkurranser i kretsen og på nasjonalt plan.

Apparatturn kvinner består av 4 apparater: Hopp, skranke, bom og frittstående.
Apparatturn menn består av 6 apparater: Frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang.

TROPPSGYMNASTIKK består av øvelsene trampett – tumbling – frittstående. Hver tropp består av 6-12 gymnaster, det kan være jenter, gutter eller en miks av begge kjønn på en tropp.

I frittstående (på et teppe 14 x 18 meter) utfører gymnastene et program (ulike rytmiske bevegelser) til musikk.

I tumbling (en lang mattebane med sprett i, 13-15 meter lang) utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Hver serie består av 2-3 akrobatiske elementer.

I trampett (liten trampoline og tjukkas) utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Hver serie består av 2-3 akrobatiske elementer. Gymnastene bruker tilløp og sats til å utføre akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter/tjukkaser.

Gymnastene trener 2-4 dager i uken (i Laksevåghallen og i Turnkassen på Slettebakken). Gymnastene må være motivert for trening og det kreves god innsats på hver trening og i konkurranse. For å bli en god troppsturner kreves det en kombinasjon av styrke, bevegelighet, koordinasjon og utholdenhet. Gymnastene er med på konkurranser i kretsen og på nasjonalt plan, i tillegg til å delta på turnstevner om våren (Gymfest i Vest).


Trenere

Turngruppen har en stor stall med trenere. Disse gir god instruksjon fra de yngste på Gymlek 3 år til de eldste på de voksne partiene.