Retningslinjer for bruk av Sosiale Medier i 

Laksevåg Turn- og Idrettslag

 

DEFINISJON

Sosiale medier er en felles betegnelse for alle digitale plattformer som nettsider, apper, forum og portaler, hvor det er mulig å publisere noe. 

HVEM

Alle som har noe med vår organisasjon å gjøre plikter og kjenne til disse reglene. Både trenere, utøvere, foreldre og øvrige har et ansvar for det som publiseres i sosiale medier.

NÅR

Disse reglene gjelder på alle treninger og på alle arrangement og samlinger hvor man representerer klubben. Sosiale medier lever hele tiden. Disse reglene gjelder derfor for alle våre medlemmer hele døgnet, hele året. 

1. Det er utelukkende positiv informasjon som skal legges ut. 

2. Det som skrives på sosiale medier kan bli sett og oppfattet av mange. Bruk sunn fornuft og vis aktsomhet. 

3. Publisering av bilder: Spør først – publiser etterpå. Et samtykke i henhold til gjeldende lov skal foreligge før publisering av bilder og film gjøres. Det er viktig at bilder som legges ut framstiller personene som er avbildet på en positiv måte.

4. Den eller de personene som til enhver tid har administratorrettigheter har hovedansvaret for at gjeldende retningslinjer følges.

Særskilt ansvar for alle med administratorrettigheter:

a. Etterleve og minne brukere på retningslinjene som er vedtatt av styret i LTI.

b. Fungere som moderator og fjerne upassende innlegg.

c. Rapportere til styret dersom retningslinjene ikke følges. 

Laksevåg Turn- og Idrettslag (LTI) forholder seg til de retningslinjer og regelverk som til enhver tid er gjeldende i Norges Idrettsforbund. Alle som bruker internett og sosiale media i regi av LTI skal forholde seg til disse retningslinjene.


SAMTYKKEERKLÆRING

Vi samtykker herved til at idrettslaget tar bilder og film av meg/vårt barn og bruker dette på idrettslagets åpne hjemmeside og i sosiale medier.