Organisasjonsplan


Her finner du gjeldende organisasjonsplan


Formålet med organisasjonsplanen er

  • Å organisere laget slik at en utnytter de menneskelige og økonomiske ressursene best mulig
  • Å ha klare ansvarsforhold og myndighetsforhold i tillitsmannsapparatet
  • Å sørge for den interne og eksterne informasjonen
  • Å definere utøveransvar – lagsansvar
  • Å ta vare på og utnytte klubbens eiendeler, anlegg og utstyr best mulig
  • Å oppfylle intensjonen i NIFs bestemmelser