Medlemskap i idrettslaget er føst gyldig fra den dag kontingenten er betalt. Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem somm etter purring ikke betaler fastsatt medelmskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og sakl strykes fra lagets medlemsliste.

Viser videre til lagets lov §3 - Medlemmer som du finner her.