Medlemskontigent og treningsavgift


Medlemskontingent: 

Medlemskontingent er prisen for selve medlemskapet i Laksevåg Turn og Idrettslag.

Medlemskontingent gir medlemmene rettigheter som for eksempel stemmerett og valgbarhet på årsmøtet.

Medlemskontingent til LTI faktureres separat en gang pr år

Kontingent for alle medlemmer er 400 NOK per kalenderår i 2024.

Kontingent betales bare én gang uansett hvor mange aktiviteter man driver med.


Nye medlemmer må betale kontingent for inneværende år ved innmelding

Kontingenten for 2024 faktureres ut i januar 2024


Treningsavgift:

Treningsavgiften er betalingen for å trene på et parti.

Treningsavgiften på breddepartiene gjelder for et skoleår, men vil bli fordelt på to fakturaer, en ved påmelding og en i januar. 

Treningsavgiften på konkurransepartiene gjelder for et semester..Treningsavgift breddeturn (per skoleår)

Gymlek 3-4 år

NOK 1450,-

Gymlek 4-5 år

NOK 1450,-

Gymlek 5-6 år

NOK 1450,-

Idrettens grunnstige 1-2 klasse

NOK 1500,-

Idrettens grunnstige 3-4 klasse

(1 dag i uken)

NOK 1500,-

Idrettens grunnstige 3-4 klasse
(2 dager i uken)
NOK 1900,-

Turn 5-7 klasse

NOK 19o0,-

Turn 8-10 klasse

NOK 1500,-

Voksen

NOK 1800,-

Transaksjonsgebyr på 2,5 % kommer i tillegg.