Medlemskontigent og treningsavgift


Medlemskontingent: 

Medlemskontingent er prisen for selve medlemskapet i Laksevåg Turn og Idrettslag.

Medlemskontingent gir medlemmene rettigheter som for eksempel stemmerett og valgbarhet på årsmøtet.

Medlemskontingent til LTI faktureres separat en gang pr år

Kontingent for alle medlemmer er 400 NOK per kalenderår.

Kontingent betales bare én gang uansett hvor mange aktiviteter man driver med.


Nye medlemmer må betale kontingent for inneværende år ved innmelding

Kontingenten for 2025 faktureres ut i januar 2025


Treningsavgift:

Treningsavgiften er betalingen for å trene på et parti.

Treningsavgiften på breddepartiene gjelder for et skoleår, men vil bli fordelt på to fakturaer, en ved påmelding og en i januar. 

Treningsavgiften på konkurransepartiene gjelder for et semester..Treningsavgift breddeturn (per skoleår)

Gymlek 3-4 år

NOK 1650,-

Gymlek 4-5 år

NOK 1650,-

Gymlek 5-6 år

NOK 1650,-

Idrettens grunnstige 1-2 klasse

NOK 1650,-

Idrettens grunnstige 3-4 klasse

(1 dag i uken)

NOK 1700,-

Idrettens grunnstige 3-4 klasse
(2 dager i uken)
NOK 2100,-

Turn 5-7 klasse

NOK 2100,-

Turn Ungdom

NOK 1700,-

Voksen

NOK 2000,-

Transaksjonsgebyr på 2,5 % kommer i tillegg.