INKLUDERINGSMIDLER


Idretten er en viktig arena for veldig mange barn og unge. Det er en viktig sosialiseringsarena og læringsarena, så vel som en arena hvor barn og unge utvikler seg både fysisk, psykisk og mentalt. Idrett skaper tilhørighet, fellesskapsfølelse og livslange vennskapsbånd. Alle bør få oppleve idrettsglede. Vi må derfor være oppmerksomme på hvordan økonomi og kultur kan ekskludere - slik at alle barn og unge som ønsker å delta i organisert idrett får muligheten til det.

Norges Idrettsforbund


Hva?

Turnstyret i Laksevåg turn og idrettslag har opprettet et inkluderingsfond for å hindre at noen blir holdt utenfor idretten på grunn av økonomiske forhold. 

Formål

Alle våre medlemmer kan søke om støtte til aktiviteter og utstyr. 

Midler kan tildeles for å dekke utgifter i sin helhet eller deler av utgiftene. 

Du kan søke om støtte til treningsavgift, reiser, treningsleirer, stevner, konkurranser eller nødvendig utstyr. 

Hvordan søke?

Ved behov, send e-post til turnkoordinator@laksevag.no 

E-posten må inneholde en kort begrunnelse, samt navn og fødselsdato på medlemmet det gjelder. 

Alle søknader blir behandlet konfidensielt. 

Det skal være lav terskel for å kontakte klubben dersom det er medlemmer som har behov for økonomisk støtte.