Forsikring/Lisenser


Forsikring

Når medlemskontingenten er betalt er du forsikret.

Medlemmer under 13 år er forsikret via Norges Idrettsforbunds (NIF) barneidrettsforsikring.

Medlemmer f.o.m. det året de fyller 13 år og tom det året de fyller 75 år er forsikret via Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Her finner du informasjon om de forskjellige forsikringene.


Konkurranselisens

For å delta i konkurranser må utøverne betale konkurranselisens til Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Lisensen blir tilsendt hver enkelt konkurranseutøver direkte fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Priser
Kategori 1: kr 200;- for utøvere f.o.m. det året de fyller 9 år t.o.m. det året de fyller 12 år
Kategori 2: kr 500;- for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år

Her finner du informasjon om konkurranselisensen.