Årsmeldinger


Idrettslaget skal avholde årsmøte hvert år innen utgangen av mars måned

Her finner du årsmelding fra årsmøtet 11. mars 2020
Her finner du protokoll fra årsmøtet 11.03.2020

Her finner du årsmelding fra årsmøtet 10.03.2021
Her finner du protokoll fra årsmøtet 10.03.2021

Her finner du protokoll fra ekstraordinært årsmøte 28.04.2021

Her finner du årsmelding til årsmøte 23.03.2022

Her finner du protokoll fra årsmøte 23.03.2022

Her finner du protokoll fra årsmøtet 23.03.2023