Årsmeldinger


Idrettslaget skal avholde årsmøte hvert år innen utgangen av mars måned

Her finner du årsmelding fra årsmøtet.
Her finner du protokoll fra årsmøtet.