Info til våre foreldre og foresatte!

Her vil Turngruppen legge inn viktig informasjon til foreldre og foresatte for barn og unge som deltar på våre partier. Det kan være informasjon om oppvisninger, karnevalsturn, klubbmønstring og andre aktiviteter som er viktig for våre foreldrene/foresatte.