Medlemskontigent og treningsavgift


Medlemskontingent: 

Medlemskontingent er prisen for selve medlemskapet i Laksevåg Turn og Idrettslag.

Medlemskontingent gir medlemmene rettigheter som for eksempel stemmerett og valgbarhet på årsmøtet.

Medlemskontingent til LTI faktureres separat en gang pr år

Kontingent for alle medlemmer er 300 NOK per kalenderår.

Kontingent betales bare én gang uansett hvor mange aktiviteter man driver med.


NB! Pga. overgang til nytt system blir kontingenten for 2022 fakturert ut før høstsesongen starter. 

Kontingenten for 2023 faktureres ut i januar 2023.


Treningsavgift:

Treningsavgiften er betalingen for å trene på et parti.

Treningsavgiften på breddepartiene gjelder for et skoleår.

Treningsavgiften på konkurransepartiene gjelder for et semester..Treningsavgift breddeturn (per skoleår)

Gymlek 3-4 år

NOK 1250,-

Gymlek 4-5 år

NOK 1250,-

Gymlek 5-6 år

NOK 1250,-

Idrettens grunnstige 1-2 klasse

NOK 1300,-

Idrettens grunnstige 3-4 klasse

NOK 1300,-

Turn 5-7 klasse

NOK 15o0,-

Turn 8-10 klasse

NOK 1300,-

Voksen

NOK 1800,-Treningsavgift 2022 - apparatturn LTI (per halvår)
Timer/ ukenPris/semesterTurnkasseavgiftTotal
21 5002 0003 500
31 7002 0003 700
41 9002 0003 900
52 1002 0004 100
62 3002 0004 300
72 5002 0004 500
82 7004 0006 700
92 9004 0006 900
103 1004 0007 100
113 3004 0007 300
123 5004 0007 500
133 7004 0007 700
143 9004 0007 900
154 1504 0008 150
164 4004 0008 400
174 6504 0008 650
184 9004 0008 900
195 1504 0009 150
20+5 4004 0009 400


 
Treningsavgift 2022 - tropp LTI(per halvår)
Timer/ ukenPris/semesterTurnkasseavgiftTotal
21 5001 0002 500
31 7001 0002 700
41 9001 0002 900
52 1001 0003 100
62 3001 0003 300
72 5001 0003 500
82 7001 0003 700
92 9001 0003 900
103 1001 0004 100