Medlemskontigent og treningsavgifter


Informasjon om kontingent og treningsavgift

Medlemskontingent: 

Medlemskontingent er prisen for selve medlemskapet i Laksevåg Turn og Idrettslag. Medlemskontingent gir medlemmene rettigheter som for eksempel stemmerett og valgbarhet på årsmøtet.

Medlemskontingent til LTI- turngruppen faktureres separat en gang pr år

Kontingent for alle medlemmer er 250 NOK per kalenderår.

Kontingent betales bare én gang uansett hvor mange aktiviteter man driver med.

Treningsavgift:

Treningsavgiften er betalingen for å trene på et parti. Treningsavgiften gjelder for et skoleår.

Treningstilbud for barn og unge, høst 21/vår 22

Parti

Mandag

Torsdag

Treningsavgift (NOK)

3-4 år gruppe A (2018)

16.45-17.30

 

1150,-

3-4 år gruppe B (2018)

 

17.00-17.45

1150,-

4- 5 år gruppe A (2017)

17:00-17:45

 

1150,-

4-5 år gruppe B (2017)

 

17:00-17:45

1150,-

5-6 år gruppe A (2016)

17:00-17:45

 

1150,-

5-6 år gruppe B (2016)

 

17:45-18:30

1150,-

1-2 klasse jenter, gruppe A

17:30-18:30

 

1150,-

1-2 klasse jenter, gruppe B

17:30-18:30

 

1150,-

1-2 klasse gutter

 

17:45-18:30

1150,-

3-5 klasse jenter, gruppe A

17:45-18:45

18:30-19:15

1350,-

3-5 klasse jenter, gruppe B

17:45-18:45

18:30-19:15

1350,-

3-5 klasse gutter

18:30-19:30

18:30-19:15

1350,- 

Tropp Bredde

16:00-17:30

16:00-17:00

1350,-

 

Mandag

Torsdag

Pris (NOK)

Trening for voksne Høst21/Vår22

 

 

1750,-

Gym X- Puls/styrke

18:45-19:45

20:00-21:00

 

Gym X senior- puls/styrke

18:30-19:30

 

 

Veteraner

 

19:15-20:00

 

Programtrening

 

19:15-20:00

 

Team Laksevåg

19:45-20:30

 

 Treningsavgift for konkurransepartiene:

I tillegg til kontingenten kommer en treningsavgift for konkurransepartiene (apparatturn og troppsgymnastikk):

2-8 timer pr uke/semester

kr 1.000,-

9-13 timer pr uke/semester

kr 1.500,-

14-20 timer pr uke/semester

kr 2.000,-

20 timer og over pr uke/semester

kr 2.500,-


Avgift for å trene i Turnkassen:

De som trener i Turnkassen må betale ekstra for å få trene der. Dette kreves inn sammen med kontingenten og treningsavgiften. Avgiften er avhengig av hvor mange timer den enkelte gymnast trener pr. uke.

1-2 timer pr. uke

kr   500,-

3-6 timer pr. uke

kr   750,-

7-10 timer pr. uke

kr 1.000,-

11-15 timer pr. uke

kr 1.500,-

16 timer og mer pr uke

kr 2.000,-

Tillegg for de som går på apparatturn                       kr 4.000,- pr semester

Tillegg for de som går på troppsgymnastikk            kr 1.000,- pr semester