Medlemskontigent og treningsavgift


Medlemskontingent: 

Medlemskontingent er prisen for selve medlemskapet i Laksevåg Turn og Idrettslag.

Medlemskontingent gir medlemmene rettigheter som for eksempel stemmerett og valgbarhet på årsmøtet.

Medlemskontingent til LTI faktureres separat en gang pr år

Kontingent for alle medlemmer er 300 NOK per kalenderår.

Kontingent betales bare én gang uansett hvor mange aktiviteter man driver med.


NB! Pga. overgang til nytt system blir kontingenten for 2022 fakturert ut før høstsesongen starter. 

Kontingenten for 2023 faktureres ut i januar 2023.


Treningsavgift:

Treningsavgiften er betalingen for å trene på et parti.

Treningsavgiften på breddepartiene gjelder for et skoleår.

Treningsavgiften på konkurransepartiene gjelder for et semester..Treningsavgift breddeturn (per skoleår)

Gymlek 3-4 år

NOK 1250,-

Gymlek 4-5 år

NOK 1250,-

Gymlek 5-6 år

NOK 1250,-

Idrettens grunnstige 1-2 klasse

NOK 1300,-

Idrettens grunnstige 3-4 klasse

NOK 1300,-

Turn 5-7 klasse

NOK 15o0,-

Turn 8-10 klasse

NOK 1300,-

Voksen

NOK 1800,-