LTI HAR FÅTT NYTT MEDLEMSSYSTEM

Postet av Laksevåg Turn og Idrettslag den 30. Jan 2023


Laksevåg turn og idrettslag har gått over til felles medlemssystem, Spond, for alle våre grupper. Turngruppen begynte overgangen i august 2022, mens fotballgruppen og friidrettsgruppen byttet i januar 2023.

I overgangen til nytt system kan noen oppleve at de faller ut av listene. Det er veldig beklagelig og vi skal selvsagt hjelpe til med å reaktivere medlemskapet.

Medlemmer som får melding om at de er utmeldt fra LTI, men som fortsatt ønsker å være medlem, kan sende en mail til turnkoordinator@laksevag.no 

Nye medlemmer melder seg inn her

Årskontingenten for 2023 sendes ut til alle våre medlemmer i begynnelsen av februar. 

Alle ny medlemmer må verifisere medlemskapet hos NIF. Les mer om det her: Bekrefte medlemskap (idrettsforbundet.no)


OPPSTART, VÅR 2023

Postet av Laksevåg Turn og Idrettslag den 9. Jan 2023

Godt nyttår!

Nå starter turningen opp igjen for fullt og vi gleder oss.

Det er de samme treningstidene som i høst for de aller fleste gruppene. De som har endringer har fått beskjed om dette. Invitasjoner blir sendt ut i Spond. Fint om dere trykker på deltar/deltar ikke i forkant av hver trening. Det er enklere for trenerne å forberede seg når de vet hvor mange som kommer :)

KORT OM VÅREN:

Turnsesongen for breddepartiene varer fra andre uken i januar til andre uken i mai.

Noen partier trener lenger og vil få egen informasjon om dette.

Det er ingen trening i skolens vinterferie, i påskeferien, samt mandag 1 mai.

Det blir oppvisning for mandags-gruppene, mandag 8 mai

Det er oppvisning for torsdags-gruppene torsdag, 11 mai.

Hvis dere har spørsmål eller innspill kan dere når som helst sende mail eller melding til vår turnkoordinator, Stine Bø Lilje.

Mailadresse: turnkoordinator@laksevag.no

Dere kan også snakke med noen fra Turnstyret når dere er i hallen. De sitter alltid ved det første bordet i kafeen.

Ellers vil vi oppfordre alle foreldre til å sitte i garderoben, eller kafeen, når treningen pågår. Det blir fort fullt i "innhukket" mellom garderobe og sal, og dette påvirker gymnaster og trenere. Vi har full forståelse for at noen barn trenger tryggheten og vi tilpasser selvfølgelig. Ta gjerne en prat med hovedtrener om dette første trening så finner vi en løsning :)

Minner også om at alle medlemmer vil få tilsendt medlemskontingent for 2023 i løpet av januar. Den er på NOK 300,- 

Vi ser frem til en innholdsrik sesong.

Vel møtt!

Hilsen Turnstyret, LTI
INFORMASJON OM OPPVISNINGSTROPP FOR VOKSNE

Postet av Laksevåg Turn og Idrettslag den 9. Jan 2023

Trening for voksne som ønsker å delta på stevner - oppvisningsgymnastikk 

Turngruppen ønsker å gi et tilbud til de voksne medlemmene som liker å reise på stevner i inn- og utland, og der samhold og fellesskap er i fokus.

 • Kretsturnstevner arrangeres hvert år om våren, Åsane arrangerer i 2023, 16.-18.juni 

• Vestlandsturnstevner er hvert 4.år, neste er i 2024 på Klepp, 14.-16.juni 

• Landsturnstevner er hvert 4.år 

• World Gymnastrada er hvert 4.år, neste er i 2023 i Amsterdam, 30.juli – 5.aug 

• Golden Age er hvert 2.år, neste er i 2024 i Bulgaria, Burgas – 22.-28.sept. 

I turngruppen er det programtrening 1 gang i uken. På trening øves det inn et ”danseprogram” med fengende musikk og øvelser som passer for aldersgruppen. Programmet har gjerne et tema, og på stevner/oppvisning må alle ha lik oppvisningsdrakt, i tillegg til Laksevåg sin defileringsdrakt. Treningen skal ta utgangspunkt i bevegelse og glede for det vi holder på med på ”turnaren”. 

Øvelsene i programmet skal vise gymnastiske bevegelser med fokus på god holdning og rytmiske ferdigheter. Gymnastene må mestre koreografi, forflytninger og retningsendringer. Du må ha gode basisferdigheter i gymnastiske øvelser, ha styrke og bevegelighet, samt god musikkforståelse og bevissthet for rom og retning. Gymnastene må være trygge på seg selv og kunne programmet godt før stevnet. Programmet må gjennomføres naturlig og sammenhengende og med fin flyt.

 Liker du å trene mot et mål (oppvisning og stevnetur) og der du får utfordret bevegelsesgleden sammen med andre, er dette aktiviteten for deg